Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Door mijn persoonlijke zoektocht naar balans tussen de drang naar avontuur en veilige zekerheid, ben ik van jongs af aan gefascineerd door verschillende levensvormen van de medemens. Ik ben benieuwd naar hun dromen en verlangens en waar ze tegenaan lopen. Welke vormen van leven zijn mogelijk zonder contact met zichzelf of met de omgeving te verliezen? Hoe vormen zij hierin een onderdeel van het grotere geheel? Ook ben ik geïnteresseerd naar de rol van hun omgeving en wat zij hier zelf eigenlijk van vinden. Hoe is het voor een mens als hij zich ongewild in een situatie of omgeving bevindt? Past hij zich aan of zet hij zich af? Deze zoektocht en vragen zijn een constante inspiratie en vormen de rode draad in mijn werk.

Door de vraag achter de vraag te blijven stellen maak ik op een nieuwsgierige manier contact met de medemens. Ik ben altijd bezig met de vraag hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden en wat de betekenis is van een beeld. Omdat ik de ruimte neem om te experimenteren met diverse vertelvormen en werkwijzen, zie ik mezelf als interdisciplinaire maker die zich niet laat beperken door één medium.

Ik streef naar een zo natuurgetrouw mogelijke vertelling, waarbij ik weinig ensceneer en inspeel op actualiteit. Door in een vroeg stadium verbinding te zoeken met partijen, publiek en omgeving laat ik hen betrokken zijn bij het werk en geef ik een stukje eigenschap en verantwoordelijkheid mee. Ik wil hiermee de kijker laten nadenken over zijn eigen positie in de maatschappij en de verhouding tot hun omgeving.

Hoe groei je op wanneer je onbedoeld in een leven terecht komt wat je niet had kunnen voorspellen of wensen? Met deze vraag ontstond de documentaire ‘Niemands Nummer 1’, mijn afstudeerwerk aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een documentaire over 3 jongvolwassenen die een weg zoeken in hun leven terwijl ze moeten opgroeien zonder ouders. Er zijn veel jonge nabestaanden die tussen wal en schip vallen wanneer zij volgens de wet als volwassenen worden gezien wanneer zij 18 jaar zijn. Zo kun je zonder pardon je huis uit worden gezet, moet je niet alleen je eigen maar ook de financiële zaken van je ouders regelen, een studie zien te halen en dat terwijl je midden in een rouwproces zit. Ook relaties met vrienden, familie en school veranderen, want wie vraag je om hulp? Hoe vind je een weg in het leven wanneer je niemands onvoorwaardelijke nummer 1 bent?

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

De komende 5 jaar wil ik gebruiken om mezelf verder te ontwikkelen op persoonlijk gebied en in mijn makerschap. Ik hoop dat ik daarom over 5 jaar een aantal mooie ervaringen rijker ben die hieraan bij kunnen dragen. Zo zou ik graag mijn ondernemerschap willen combineren met een parttime dienstverband. Daarnaast wil ik graag verder ontwikkelen op het gebied van research en impact maken door te werken aan projecten over de medemens waarbij de focus ligt op sociaal belang.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste wat ik op HKU heb geleerd is om te experimenteren met werkwijzen, de ruimte nemen om fouten te maken, te werken aan je toekomstige netwerk en het samenwerken met verschillende disciplines. Doordat ik gebruik heb gemaakt van de werkplaatsen, heb ik mijn horizon kunnen verbreden en kan ik dingen benaderen met een andere blik. Door te reflecteren op mijzelf, heb ik mezelf beter leren kennen op zowel persoonlijk vlak als mijn makerschap.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Vertoningen Niemands Nummer 1:
Van 't Lindenhout Museum Nijmegen (verwacht: oktober 2021)