Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Een afgesproken code om naar iets te verwijzen.

Tekens die de vorm aannemen van woorden en afbeeldingen.

Middels interpretatie en herkenning de mogelijkheid om te functioneren;
gezichten, voedsel, bloemen, dieren, gebouwen, verkeersborden. 
Interpretatie en herkenning berustend op visuele cultuur.

In zowel binnen als buitengebieden vinden visuele overdrachten plaats via verschillende kennissystemen; Posters, kranten, boeken, losse beelden, borden van regelgeving voor het verkeer, het internet. Kennissystemen van visuele overdracht bestaande uit bepaalde composities, kleuren, vormen, letters, nummering en plaatsing.Wat voor invloed hebben de kennissystemen van visuele overdracht op de ontwikkeling van onze beeldvorming? 

Hoe zijn deze systemen van visuele overdracht opgebouwd? 

Hoe zijn we geconditioneerd om deze informatie te verwerken?

En hoe reflecteert onze beïnvloedde beeldvorming op het vormen van normen en waarden? 


In mijn werk ga ik een spel aan met vorm, plaatsing en herhaling middels het kopiëren en invoegen van visuele metaforen, waarmee ik mijn eigen symbolen creëer vanuit fotografische media, om zo beïnvloedde beeldvorming te reconstrueren. Hiermee probeer ik verschillende kennissystemen van visuele overdracht te weergeven, te ontleden en te bevragen. 


Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Een droom van mij is om een boek uit te geven.
Ik zou graag samenwerkingen willen aangaan.
En daarnaast heb ik een interesse in residenties.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het pakken van eigen regie.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2020 - Group exhibition - Open student call, Futurama [Noorderlicht festival]

2019 - Group exhibition - In between us [IMPAKT festival]