Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als maatschappelijk vormgever legt Sara Bekkers haar gedrevenheid bij social design. Het ontwerpen en verbinden van sociaal maatschappelijke vraagstukken is waar zij zich voor inzet. In haar concepten legt ze de focus op het actief betrekken en centraal zetten van de gebruiker.

Anno 2021 is het horen en zien van verschillende perspectieven in je omgeving ontzettend belangrijk. Door middel van zien, doen en luisteren leren we van andermans perspectief en creëren zo een inclusievere omgeving. Sara Bekkers giet deze perspectieven in een speelse en creatieve vorm om de gebruiker op een luchtige manier te informeren en te triggeren tot actie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een spel, beeldtaal of door de bewoner actief te laten meedenken.

Sara Bekkers is gemotiveerd, enthousiast, gemakkelijk in de omgang en ziet Utrecht als haar speelveld. Graag werkt ze ook mee aan verschillende initiatieven en projecten door heel Nederland.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Ik ben een persoon met vele ambities die de toekomst graag openhoudt. Het is belangrijk dat ik het gevoel van een positieve bijdrage aan de samenleving heb in mijn werk. Ik breng graag de doelgroep in beweging door middel van het bieden van perspectief, op een creatieve en speelse manier. Daarmee doel ik op het positief aanzetten tot handelen van de desbetreffende groep. Het is voor mij dan ook belangrijk dat ik werk voor een organisatie die hier voor staat. Programmamaker, vormgever of social designer zijn dan ook beroepen die hierbij passen.

In de toekomst hoop ik op een van deze terreinen mijn ambities toe te kunnen passen.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Tijdens de opleiding Design Connected Spaces ontdekte ik mijn passie voor het verbinden van mensen. Via creatieve ontwerpen een verhaal te vertellen, discussie tot gang te brengen of het informeren van de doelgroep is waar ik voor sta. Binnen de studie heb ik de ruimte gekregen om hier mijn eigen stijl in te ontwikkelen. Daarbij heeft mijn ervaring doen leren dat het belangrijk is dat de informatie op de juiste manier afgestemd wordt op de doelgroep. Hiervoor leerde ik gebruik te maken van de design thinking methode. Het opstellen van de juiste ontwerp/onderzoeksvraag en van daaruit te ontwerpen. Dit zal mij helpen bij mijn toekomstige werkzaamheden.