Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als ontwerper vind ik het belangrijk om dicht bij de gebruiker te staan. Inspelen op de wensen van de doelgroep(en) en een plek creëren waar zij zich op hun best voelen. Ik werk gestructureerd en zet gelaagd onderzoek om naar heldere doordachte ruimtelijke uitspraken. De kracht van eenvoud en subtiliteit vormt in mijn ontwerpen de rode draad.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Mijn afstudeertraject heeft meermaals mijn ogen geopend. Het welbevinden van de mens zet ik in mijn ontwerpen centraal en mij werd duidelijk dat dit bijvoorbeeld in de huidige onderwijswereld op ruimtelijk vlak vaak niet het geval is. Daarom wil ik in de toekomst ook bij anderen hun ogen openen en meehelpen in diverse opgaves een nieuw normaal te creëren. Onafhankelijk van de doelgroep is dit iets waar ik mijn inlevingsvermogen en gelaagde aanpak goed voor kan inzetten.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De insteek om te ontwerpen vanuit “waarom”. Niet zomaar iets ontwerpen wat mooi is, maar nagaan wat de drijfveer is en wat het bijdraagt aan de omgeving of het welzijn van de gebruiker. Een mooi ontwerp kan zoveel lagen omvatten en ik vind het inspirerend om op deze manier mijn ontwerpen te delen.