Interieur architectuur
Ruimtelijk ontwerp
Exterieur
Interieur
Social design
Basisonderwijs
Inclusie en diversiteit

Leren buiten de lijntjes.

Amber d'Haens
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het huidige onderwijs verandert niet of nauwelijks mee met de wereld om ons heen. We worden continu langs een meetlat gelegd doordat we worden getoetst met cijfers, beoordelingen en de hoogte van je IQ. Deze mindset bepaalt hoe we met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen omgaan.

De nieuwe onderwijsconcepten die worden opgezet worden in de meeste gevallen gegeven in traditionele schoolgebouwen. We verwachten dat kinderen optimaal presteren terwijl we ze in een “arme leeromgeving” laten leren. Hierdoor halen we niet het maximale uit het concept en laten we de kinderen geen kennis maken met de brede talentontwikkeling die mogelijk is. Hierin zie ik een kans voor mij als ruimtelijk ontwerper om de transitie te maken van klaslokaal-gerichte omgevingen naar leerbehoeften-gerichte omgevingen.

Door de verandering te maken van hoe SLIM iemand is, naar HOE iemand slim is, wil ik kinderen laten inzien dat ze veel meer zijn dan alleen hun intelligentie en op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van een kloppend en positief zelfbeeld. Hiervoor bied ik ze een rijke leeromgeving waarin de diverse talenten aan bod komen. De onderzoeksvraag die ik hierbij heb geformuleerd is als volgt: Hoe kan een rijke leeromgeving binnen het basisonderwijs worden vormgegeven waarbij kinderen, gedreven door hun intrinsieke motivatie, worden uitgedaagd hun eigen talenten te ontwikkelen?

De conclusies uit mijn onderzoek hebben zich vertaald naar ontwerpconcepten, welke ik heb ingezet voor een ontwerpvoorstel op verschillende schaalniveaus voor de leeromgeving van NOWSCHOOL. Dit is een nieuwe school, geïnspireerd door de Green School in Bali, welke naar verwachting volgend jaar zomer zal starten. Het onderwijsconcept valt onder het natuurlijke en vrije onderwijs. Wat begon met een onderzoek naar de diverse intelligenties van kinderen en hoe hier ruimtelijk op ingespeeld kan worden, heeft uiteindelijk geleid tot een divers programma van activiteiten. Door middel van een passende zonering is er structuur in de leeromgeving ontstaan welke gericht is op de diverse leerbehoeften en talenten van kinderen. Deze brede talentontwikkeling is een eerste stap in het wegbewegen van het statische zelfbeeld.

Het terrein vormt een groene omgeving zonder harde grenzen, waar mensen samenkomen en waar de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Er is ruimte om te spelen, te leren en te ontdekken.

Leren buiten de lijntjes.
De school van de toekomst in het nu

De conclusies uit mijn onderzoek hebben zich vertaald naar een ontwerp op verschillende schaalniveaus. De transities op deze niveaus zijn als volgt:

Met mijn ontwerp heb ik het onderwijs uit de schoolbanken gehaald en kinderen de ruimte gegeven om te gaan ontdekken, hun grenzen te verleggen en weer te leren begrenzen.

Want weet je, je bent veel meer dan alleen je intelligentie.