Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Mijn ontwerpen vertellen een verhaal en zijn passend in de context. Door betekenisvol te ontwerpen bied ik een meerwaarde aan het welbevinden van mensen. Ik ontwerp onderzoekend en analytisch aan complexe vraagstukken met specifieke behoeften en verschillende belangen. Vanuit deze complexiteit ontwerp ik een nieuw perspectief op de ruimtelijke omgeving. Als ruimtelijk ontwerper creëer ik een positieve sociale impact door mensen met elkaar en hun omgeving te verbinden. Een omgeving om samen te leven, groeien, spelen, werken, vieren, dromen en zijn.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Mijn ambitie is om mijzelf strategisch en conceptueel verder te ontwikkelen. Met maatschappelijke opgaven ontwerp ik verder aan een samenleving waarin iedereen optimaal tot zijn recht komt.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Tijdens mijn studie heb ik geleerd om onderzoekend te ontwerpen en heb ik mijn analytisch vermogen ontwikkeld. Met nieuwe onderzoeksmethodieken breng ik het leefklimaat van de eindgebruiker in beeld om deze als vertrekpunt van mijn ontwerpen te laten zijn. Door al mijn ontwikkelingen de afgelopen jaren is het voor mij duidelijk geworden wie ik ben als ontwerper.