Interieur architectuur
Interieur
Creatief proces
Social design
Future design
Basisonderwijs
Inclusie en diversiteit

Samen leven groeien spelen werken vieren dromen zijn.

Merel Out
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Stel je voor, je hebt een lichamelijke beperking en gaat naar speciaal onderwijs. In plaats van in de buurt naar school en daar vriendjes maken, moet je een uur met een busje. Thuis zijn geen vriendjes en niemand vraagt of je buiten komt spelen. Dit kan en moét anders.

Drempels wegha­len in de fysieke omgeving kunnen we inmiddels. Het creëren van een omgeving waarin iedereen zich optimaal met elkaar kan ontplooien, dat gaat een stap verder. Met mijn afstudeeronderzoek heb ik een strategie ontwikkeld voor een inclusieve leeromgeving in het basisonderwijs. De generieke uitgangspunten zijn geplot op een specifieke casestudie. Het ontwerp geeft een droomscenario waarmee nieuwe perspectieven ontstaan voor onderwijshuisvesting.

De complexiteit van de doelgroep maakt de weg naar inclusief onderwijs zo ingewikkeld. We willen de hokjes wegnemen en geen labeling toekennen. Uit het onderzoek kan ik de conclusie opmaken dat wanneer je voor ‘iedereen’ ontwerpt, dit leidt tot een verscheidenheid aan oplossin­gen. Door het omdraaien van de vraag en te ontwerpen vanuit een specifieke doelgroep, leerlingen met een lichamelijke beperking, is een visie ontstaan die meerwaarde en kansen biedt voor zo veel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs.

De bouwstenen talentontwikkeling, samenwerken, eigenwaarde en zelfredzaamheid vormen de basis van het ontwerp. De inclusieve leeromgeving draait om samenwerking en het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe interesses. Een sociaal duurzame benadering van de leeromgeving waarin leerlingen, docenten en ouders samen met de fysieke omgeving één ecosysteem vormen. Een omgeving om samen in te leven, groeien, spelen, werken, vieren, dromen en zijn.

Samen zijn.