Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Mijn kracht ligt in het bedenken van concepten, door mijn goede inlevingsvermogen kan ik diverse vraagstukken inzichtelijk maken en vertalen naar een gefundeerde en duurzame ontwerpoplossing. Hierbij probeer ik de grenzen van het werkveld van de interieurarchitect op te zoeken. Ik krijg met name energie van opgaven die een maatschappelijke impact hebben, een bijdrage kan leveren voor de mens en de samenleving. Ontwerpen is meer dan alleen een oplossing bieden voor een bestaand probleem. Het ontwerp moet een toegevoegde waarde leveren voor alle gebruikers. Dit wil ik doen door niet alleen naar de vitale en fitte gebruikers te kijken, welke nu te vaak als uitgangspunt worden genomen, maar vanuit het perspectief van de meer kwetsbare gebruikers zoals kinderen.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over 5 jaar werk ik aan maatschappelijke vraagstukken waarbij ik de breedte van het werkveld van de interieurarchitect kan laten zien. Hiermee profileer ik mijzelf als een veelzijdige ontwerper die in de toekomst werkt aan opgaven welke snijvlakken heeft met het grote geheel van stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur en interieurarchitectuur.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De studie heeft mij doen inzien dat de rol van de interieurarchitect veel verder reikt dan ik in eerste instantie dacht. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor het stedelijk landschap, waarom ziet onze omgeving er zo uit, wie maken hier gebruik van en waarom. Door de Master weet ik nu veel beter wat mijn positie als ontwerper in de samenleving is. In ons vakgebied staat het maatschappelijk bewustzijn centraal en de impact die wij als ontwerpers kunnen maken met de vertaalslag naar een ruimtelijke oplossing. De studie heeft mij diverse onderzoeksmethoden aangereikt, geleerd om te onderbouwen en te kijken met een kritische blik. Wie ben ik als ontwerper en waar wil ik het verschil maken.