Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als sociaal ondernemer probeer ik de connectie tussen makers, publiek en de kunst en cultuursector te vergroten en te versterken. Vanuit mijn interesse voor inclusiviteit, diversiteit en het kunstenaarschap ontwikkel en organiseer ik tentoonstellingen, exposities, projecten en evenementen. Hierbij staat verbinding en creativiteit centraal.

Daarnaast probeer ik complexe en maatschappelijke uitdagingen door middel van een creatief proces inzichtelijk te maken en stap voor stap te tackelen. Dit resulteerde in dit afstudeerjaar in de onderneming F-ART. Een onderneming die de positie van vrouwelijke kunstenaars versterkt en genderongelijkheid en seksisme in de kunstsector bespreekbaar maakt. Dit doen we door aan de ene kant samen te werken met startende vrouwelijke kunstenaars in Limburg en door onder andere bewustwording te creëren in de kunstsector en bij stakeholders. Wanneer F-ART ervoor kan zorgen dat de kunst en cultuur sector nog inclusiever en diverser wordt, ben ik zeer tevreden.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar hoop ik dat de onderneming F-ART samen met de Limburgse kunstsector een grote slag heeft gemaakt in het versterken van de positie van vrouwelijke kunstenaars en het creëren van bewustwording. Daarnaast hoop ik dat de onderneming ook op meerdere gebieden en vanuit meerdere perspectieven kan werken aan het inclusiever en diverser maken van de sector. Ook zal de verbinding en connectie tussen kunstenaars in Limburg door middel van de community zijn vergroot. Door het delen van ervaringen, struggles en successen kom je erachter dat je niet alleen staat.

Daarnaast ga ik volgende schooljaar beginnen aan de master Art and Heritage aan de Universiteit van Maastricht. Dit omdat ik meer kennis wil vergaven over de waarde van kunst, cultuur en erfgoed en omdat ik de ambitie heb om curator te worden. Als curator zal ik continu blijven werken aan het bespreekbaar maken van complexe en maatschappelijke vraagstukken door middel van een creatief proces.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste wat ik tijdens deze studie geleerd heb is dat je door gebruik te maken van creativiteit oplossingen kunt vinden voor complexe vraagstukken. Door nieuwe en onverwachte verbindingen te maken, komen er relevante en creatieve oplossingen tot stand. Dit is enorm waardevol. Daarnaast heb ik geleerd om vanuit mijn eigen fascinatie en passie te werk te gaan. Blijf altijd dicht bij jezelf.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Tentoonstelling ‘Omarm Me’ - SCHUNCK, Heerlen
Stage - Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Minor - Art and Heritage, Universiteit van Maastricht
Eigenaar - F-ART