Beeldende kunst
Evenement
Creatief proces
Ondernemerschap
Social design
Branding
Workshop
Inclusie en diversiteit

F-ART

Lisa Alzer
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Kun jij 10 bekende vrouwelijke kunstenaars opnoemen?

Op het eerste gezicht lijkt dit een makkelijke vraag, maar hij blijkt vaak toch lastiger dan gedacht.
 Het is namelijk zo dat vrouwelijke kunstenaars veel minder zichtbaar zijn dan hun mannelijke collega’s. Het probleem ligt niet zozeer bij de toelatingen tot de kunstacademies, maar daarna krijgen vrouwen het moeilijker. Het overgrote deel van de kunstacademiestudenten is vrouw, terwijl de meerderheid van de kunstenaars aan de top man is. Stereotyperingen en vooroordelen rondom het kunstenaarschap hinderen de weg naar de top voor vrouwelijke kunstenaars. Een kunstenaar wordt namelijk al snel gezien als een creatieve entrepreneur met ‘mannelijke’ vaardigheden. Daarnaast komt ook de moderne versie van seksisme om de hoek kijken. Des te meer redenen om actie te ondernemen en stappen te zetten om de positie en zichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars te verbeteren.

In dit onderzoekstraject is er door gebruik te maken van Design Thinking een gelaagd onderzoek gedaan naar de problematiek en is er uitgebreid gesproken met vrouwelijke kunstenaars en stakeholders (met stakeholders worden de volgende partijen bedoeld: culturele organisaties, musea, galeries, beleidsmakers, kunstcritici en kunsteducatie in Limburg). Aan de hand van het onderzoek en de gesprekken is er gekozen om te focussen op startende vrouwelijke kunstenaars in Limburg. Ook kan eruit geconcludeerd worden dat er drie belangrijke criteria zijn waaraan de ontwerpoplossing moet voldoen. Deze criteria zijn: bewustwording, zichtbaarheid en ondersteuning. Het is cruciaal om niet alleen te focussen op het ondersteunen van startende vrouwelijke kunstenaars in Limburg, maar ook om belangrijke stakeholders te betrekken. Zonder bewustwording en een gevoel van urgentie in de kunstsector kan de problematiek niet in zijn totaliteit worden aangepakt. De onderneming F-ART is hierbij de verbindende factor.

De behoefte voor een community, een plek waar vrouwelijke kunstenaars bij elkaar kunnen komen en waar ondersteuning wordt aangeboden en zichtbaarheid wordt gecreëerd is groot. Daarnaast moet de bewustwording voor de thematiek in de Limburgse kunstsector vergroot worden. Het resultaat is de onderneming F-ART met zijn Meet ups en events.

- Meet ups: De Meet ups van F-ART zijn bijeenkomsten waar startende vrouwelijke kunstenaars bij elkaar komen en ondersteuning krijgen. Men leert van elkaars ervaringen, ideeën, worstelingen en successen.

- Events: Het tweede onderdeel van F-ART zijn de events, onderdeel hiervan zijn de lezingen en de expositie. Deze lezingen gaan over genderongelijkheid en seksisme in de kunstsector en de uitdagingen die het met zich meebrengt en brengt vrouwelijke kunstenaars in gesprek met belangrijke stakeholders (musea, curators, beleidsmaker, kunst critici, onderwijs etc.). Daarnaast organiseert F-ART 1x per jaar een expositie waar de werken van startende kunstenaars in Limburg tentoon worden gesteld.

Verder is er een website ontwikkeld die aansluit bij de wensen en behoeftes van de doelgroep en de stakeholders. Ook is er hard gewerkt aan het bouwen van een community en een movement. Alle drie de criteria hebben een belangrijke positie in de ontwerpoplossing en samen met partners wordt er al gewerkt aan het realiseren van de Meet ups, events en het opzetten van de levensvatbare onderneming F-ART.