Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als event- en projectmanager draag ik zorg voor het realiseren van culturele programma’s. Hierbij richt ik mij op programma’s die aansluiten bij huidige sociaal-politieke/maatschappelijke actualiteiten en bijdragen aan debat, verbinding en de nodige ontlading. Mijn voorkeur gaat naar programma’s die zich niet binnen een enkele discipline bevinden, maar fluïde van aard zijn; kenmerkend voor de jonge (programma)makers in geliefd thuishaven Rotterdam.

In mijn werk gaat het realiseren van het collectieve doel hand in hand met ieders individuele waarden en doelen. Met tussentijdse evaluaties sturen we de werkwijze net zo lang bij tot iedereen zich gehoord voelt en tevreden is. In deze dynamische context, breng ik complexe informatie terug naar de kern met behulp van passende tools, modellen en canvassen. Tot slot verdienen interne documenten mijns inziens net zo veel aandacht als externe uitingen: een kleurenpallet kiezen bij een draaiboek klinkt misschien vreemd, maar ik heb de optimistische overtuiging dat iedereen blij wordt van een mooi en duidelijk draaiboek.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Als jonge Turks-Nederlandse vrouw navigeer ik in het in-between tussen verschillende identiteiten en contexten. De sensitiviteit die dit meebrengt maakt oneerlijke systemen en verhoudingen in de creatieve sector pijnlijk zichtbaar. Zo krijgen gevestigde instellingen in Rotterdam momenteel extra subsidie om ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ te bereiken, terwijl de plekken waar deze doelgroepen wél komen nauwelijks steun ontvangen. De impact die deze grassroots organisaties hebben wordt langzaam erkend in (advies)rapporten, maar zodra het aankomt op financiering dienen ze zich aan te passen om door de ouderwetse dit-is-hoe-het-moet-blokkendoos te passen.

In mijn werk wil ik mijn privileges inzetten om bij te dragen aan een klimaat waarbij de erkenning van grassroots organisaties zich vertaalt naar begrip, steun en financiering. Over vijf jaar hoop ik in culturele sector van Rotterdam gewerkt te hebben aan het afbreken van systemen die ongelijkheid in stand houden.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

In het verloop van de opleiding is er veel aandacht besteed aan projectmanagement en het vakkundig schrijven van een (de)briefing, projectvoorstel, project- en financieringsplan en projectevaluatie. Bovendien geldt het artistieke maak- en denkproces als leidraad in alle zakelijke vakken. Zo heb ik met de vakken Recht en Intellectueel eigendom waardevolle kennis opgedaan van wet- en regelgeving en juridische bescherming in de creatieve sector. Tot slot hecht ik veel waarde aan de vele (organisatiekundige) modellen, tools en methoden die ik in kan zetten ter ondersteuning van de creatieve praktijk.