Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Een carrière in evenementen management, heeft me uiteindelijk gebracht tot de wereld van Social Design. Idealiter breng ik stakeholders van diverse werkvelden samen om vanuit een multidisciplinaire aanpak de maatschappij en de kunsten met elkaar te verbinden. Ik begeef mij graag in de dynamiek die projectmatig werken biedt, omdat het proces van waardecreatie en het terugblikken op wat ik heb neergezet, mij veel voldoening geeft. Ik weet dat ik impact heb gerealiseerd als ik daadwerkelijk iets heb kunnen betekenen, al is het maar één individu.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Na de afronding van de master Cultural Economics and Entrepreneurship, wil ik bij voorkeur bij een sociale onderneming werken, die ook het kunstenaarsperspectief betrekt in hun werkwijze. Ik merk dat het werkveld Social Design nog relatief onbekend terrein is die ik nader wil ontdekken en waarover ik nog veel kan leren. Thematiek rondom (vrouwen)emancipatie spreekt mij het meest aan, maar ik sta open voor diverse manieren om kansenongelijkheid aan te pakken.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Nee heb je, ja kun je krijgen. Als ik een euro kreeg voor elke keer dat ik dacht iets niet te kunnen realiseren, maar het wel heb waargemaakt, zou ik momenteel miljonair zijn. Vaak ben je slechts één telefoontje of een (virtuele) koffie verwijderd van een droom realiteit maken.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

- Top 10 IDEA Talent Scout: Event Talent van het Jaar