Film, video
Productontwerp
Reclame
Kunst en Economie
Social design
Inclusie en diversiteit

Met perfecte wenkbrauwen bereik je alles!

Safiya Lall Mohamed
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Het glazen plafond heeft een likje verf nodig, misschien dat wenkbrauwpoeder wonderen doet... ? 

Genderstereotypering is de hoofdoorzaak van genderongelijkheid. Het artikel “Toon mij uw wenkbrauw en ik zeg u of u premier bent” in tijdschrift Nouveau legt dit pijnlijk bloot. Hierin staat namelijk ‘goedbedoeld’ advies aan vrouwelijke politici over hoe zij hun wenkbrauwen moeten veranderen om als betere politici over te komen, mannelijke politici blijven hierbij buiten beschouwing.

Wish-You-Well-Sell presenteert: Browbition. Bestel nu en maak al uw ambities waar!
Met het ludieke productontwerp van de 'Browbition', mijn afstudeerproject, wil ik mensen bewust maken van het feit dat genderstereotypering nog steeds verankerd zit in onze maatschappij en dat dit onderdoet aan de kracht van het individu. Blijkbaar zal iedereen met ‘de verkeerde wenkbrauw’ namelijk nooit de volle potentie kunnen bereiken in het waarmaken van ambities. Daarom heb ik de ‘perfecte’ wenkbrauw ontworpen, een wenkbrauwstencil waarmee eenieder perfecte wenkbrauwen kan creëeren. Met perfecte wenkbrauwen bereik je immers alles, ongeacht je gender en in het bijzonder de vrouw die nog steeds als minder ambitieus wordt gezien dan de man. De Browbition wordt gepromoot door een infomercial die het ludieke van het wenkbrauwstencil nog meer benadrukt en wordt daarnaast ondersteund door een productfolder waar niet alleen alle productinfo instaat, maar ook mijn onderzoeksresultaten. 

Herwaardering voor feminiene waarden: waarom feminien leiderschap meer mag worden aangemoedigd
Ik wil met mijn onderzoek namelijk ook de tegenbeweging laten zien: de opkomst van feminien leiderschap en de herwaardering voor feminiene waarden. In crisistijd wordt namelijk snel zichtbaar wat werkt en vrouwelijke wereldleiders met een voorkeursstijl voor feminien leiderschap, loodsen hun volk het beste door de pandemie. Het feit dat deze vrouwen, ondanks het wantrouwen in hun als vrouw, overwegend masculiene (politieke) bolwerken weten binnen te treden en het zo goed doen, is bewonderenswaardig. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een combinatie van feminien en masculien leiderschap, het zogeheten androgyn leiderschap, veel effectiever is. In een maatschappij waar masculiniteit nog steeds hoger gewaardeerd wordt, is het aanmoedigen van feminien leiderschap daarom zeer welkom. Dit gedachtegoed staat haaks op het artikel in de Nouveau dat dit jaar nog tijdens de Tweede Kamerverkiezingen werd gepubliceerd en bewijst dat we dit als maatschappij normaliseren. Vandaar dat ik met mijn afstudeerwerk niet alleen bewustwording wil creëeren voor genderstereotypering en wat de gevolgen hiervan zijn op de arbeidsmarkt, maar mensen ook tot introspectie wil aanzetten om het effect van genderstereotypering op eigen ambities te bevragen. Om deze reden zet ik de Browbition in als dialoog-starter waarmee ik iedereen bevraag: "Hoe heeft genderstereotypering invloed op uw persoonlijk leiderschap?"

De ultieme boodschap die ik met mijn afstudeerwerk wil voortbrengen is daarom niet: "Zó moet je zijn om je ambities waar te maken." maar juist: "De unieke persoon die jij bent, maakt juist dat je ambities waar maakt."


Videoheld: Brian Hulsebos
Conceptontwikkeling: Joyce Overheul
Voice-over: Floris van den Broek (dé bekendste reclamestem van Nederland)
In samenwerking met: AM | Talent dat het maakt