Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

We leven in een wereld waarin tijd soms te snel gaat. Elke dag neem je bagage met je mee, waardoor je als geladen energie door het leven gaat. Het moment waarin ik bewust word van mijn innerlijk, ontstaat een proces waarin o.a. ontlading plaatsvindt. Voor mij biedt de natuur een ontmoetingsplaats, waar ik kan communiceren zonder letterlijk woorden uit te spreken. Zo is het voor ieder mens van belang om op zijn eigen manier stil te staan, los te laten en te aarden.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het leren kennen van mijn innerlijk heeft mijn visie in het docentschap gevormd. Namelijk dat juiste ondersteuning niet vanzelfsprekend is, en ik die wel wil bieden aan mijn leerlingen. Hieruit is affiniteit en liefde voor het werken met kinderen met een meervoudige beperking, en/of langdurig zieke, aangewakkerd. Deze doelgroep vergt extra aandacht, liefde en maatwerk, om ze op de juiste manier ondersteuning te bieden. Deze interesse is ook de aanzet geweest in het kiezen van een vervolgstudie in Clinical Child, Family and Education Studies aan de Universiteit van Utrecht. Waarna ik hoop een baan in het speciaal onderwijs te kunnen vervullen!

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De afgelopen jaren bij de HKU hebben mij geleerd mezelf te ontdekken, te accepteren en te zijn. Waar ik begonnen ben als student zonder toekomstdromen in het onderwijs, ben ik ontwikkeld tot een enthousiaste, leergierige, betrokken docent (gespecialiseerd in het speciaal onderwijs). Kortom, de HKU heeft mij laten ontdekken wat mijn passie is en heeft ruimte gegeven om toekomstdromen en doelen te vormen.


We leven in een wereld waarin tijd soms te snel gaat. Elke dag neem je bagage met je mee waardoor je als geladen energie door het leven gaat. Het moment waarin ik bewust word van mijn innerlijk ontstaat een proces waarin o.a. ontlading plaatsvindt. Voor mij biedt de natuur een ontmoetingsplaats waar ik kan communiceren zonder letterlijk woorden uit te spreken. Zo is het voor ieder mens van belang om op zijn eigen manier stil te staan, los te laten en te aarden.

Tijdens stages heb ik affiniteit en liefde voor een unieke doelgroep ontwikkeld: leerlingen in het speciaal onderwijs (meervoudige beperking en/of langdurig zieken). De diversiteit in mogelijkheden en zelfstandigheid vergen extra aandacht, liefde en maatwerk. In mijn eindonderzoek heb ik onderzocht hoe maatwerk in de kunsteducatie voor deze doelgroep eruit zou kunnen zien. 

Met als resultaat een handleiding voor docenten die in het speciaal onderwijs willen werken. Deze handleiding zal startende docenten ondersteunen in de omgang, betrokkenheid en flexibiliteit die de docent moet toepassen. 

CONTACT


Mieke Boers

@miekeboers

Mieke@boersnet.nl

Kunstdocent in het speciaal onderwijs (event)


https://exposure.hku.nl/project_events/315