Games
3D art
Game Art
Bordspel
Ander maatschappelijk thema

Static Motion

Emiel Boven
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Tijdens dit project heb ik onderzoek gedaan naar hoe je als artist de indruk van beweging kan wekken in een statisch object; met daarbij een focus op tabletop miniatures.