Games
Onderzoek
Kunst en Economie
Voortgezet onderwijs
Ludodidaktiek
Serious game
Interactive product
Gezondheid en welzijn
Inclusie en diversiteit

Sollicitatie Frustratie

Berber van der Sloot
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Mijn afstudeerproject is inmiddels genomineerd voor een HKU Award op het gebied van vernieuwing & de HKU prijs Gemeente Utrecht voor een project met bijzondere maatschappelijke relevantie! 

Door een ervaringsgericht spel te ontwikkelen wordt de zwaarte van een studiekeuze gerelativeerd. De leerlingen worden uitgedaagd een passende match te vinden tussen de sollicitanten en de situatie kaarten. Aan de hand van de vermelde eigenschappen, die aansluiten op de leerdoelen, wordt er een beroep gedaan op het kennis- en handelingsrepertoire van de eindgebruiker. Het bijbehorende werkblad heeft een ondersteunende functie, evenals de begeleidende rol voor de mentor.

Door met Qompas een samenwerkingsverband aan te gaan werd het mogelijk mijn spel-concept te realiseren. Qompas is marktleider op het gebied van LOB-methodes en biedt zowel fysiek als online verschillende tools aan die de leerling op weg helpt naar een vervolgstudie. Dit spel stipt verschillende elementen aan waardoor het een gat opvult binnen het huidige aanbod van Qompas. Het gezamenlijke streven is om dit spel in de fysieke werkboeken voor het schooljaar 22/23 op te nemen. 

Hieronder zijn de verschillende onderdelen van het spel te bekijken. 

In het eindrapport vindt de lezer een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek en de tot stand koming van mijn ontwerpoplossing.