Onderzoek
Muziek
Dans
Live performance
Multi-instrumentalist
Vocalist
Interactieve kunst
Artistieke prestatie
Inclusie en diversiteit
Ander maatschappelijk thema

Realformance

Melle Berendsen
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Realformance is ontstaan vanuit de vraag; Hoe vertaal ik een klank- en beweging improvisatie zonder performatieve kaders naar een uitvoering waarbij realiteit en performance vermengen? Uit de resultaten is gebleken dat als je in een klank- en beweging improvisatie, volgens de Music Performance Artist richtlijnen (Musician 3.0), de performatieve kaders, wat al grotendeels word uitgedaagd door de performance art stroming, zo veel mogelijk wegneemt, dus dat houd in dat je de uitvoering ontdoet van; verhoudingen tussen de toeschouwer en de speler, de theatrale locatie waarbinnen het stuk plaatsvind, het wegnemen van “publiek” en de tijd waarin een uitvoering zich zou moeten afspelen, een beetje een visie als deze; ‘alles kan een performance zijn met een performatieve mindset en intentionele context’, kom je terecht in een realistische setting, wat door veel verschillende experimenten te doen met ruimte en het wegnemen van kaders je meestal komt bij een openbare ruimte die passanten bevat, van waaruit je de transitie maakt van realisme naar performance en terug, dit heet de Realformance, waarbij het onduidelijk is wat echt is en wat geënsceneerd. Hierdoor ervaart de Realformer en passant het als ongemakkelijk en vervreemdend, in de Realformance bevind je je op het ongemakkelijke vlak waarbij je van realiteit naar performance gaat voordat je ervaart dat je volledig getransformeerd bent naar een performer, schakel je weer terug naar jou realistische zijn in het hier en nu, zo ga je telkens heen en weer tussen realiteit en performance, en daagt het zowel de passant als de Realformer uit om buiten hun gekaderde wereld te treden en over te geven aan of te verzetten tegen hetgeen, de Realformance, ze overkomt. Het is mogelijk dat de passant de realformance niet signaleert, in de Realformance is het ook niet belangrijk of de passant het opmerkt; het is geslaagd als de Realformer de transitie heen en weer kan uitvoeren terwijl hij/zij invoeling blijft houden met zijn of haar ongemak, maar uit ervaring, door veel experimenteren op openbare locaties als in een park, trein, station en bos, is gebleken dat de passanten die in de buurt van de Realformance plaats nemen wel degelijk de Realformance meemaken.

De Realformance- ervaring kun je meemaken op 28 Juni om 13.00 in een alternatieve vorm van een stadswandeling. De exacte locatie wordt nog bepaald, meer informatie is binnenkort te vinden op https://www.facebook.com/Realformance.