Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

De stilte, het ogenschijnlijke niets, doet als geen ander een beroep op ons verhalenvertellers. Amerikaans filosoof Susan Sontag schreef: Silence is inescapebly a form of speech. De Stilte ontmaskerd ons. Daar waar het canvas blanco is -of lijkt-, beginnen we te schilderen.

In het eerste jaar op de HKU was het begrijpen van het onvermogen van de mens mijn grootste drijfveer. Daar waar we het lastig hebben wordt het voor mij interessant. Hoe gaan we met ‘lastig’ om, hoe ga ik met lastig om? We geven betekenis, we verhullen, we kleuren; we vertellen verhalen in de poging het onbegrijpelijke begrijpelijk te maken.

Ik merkte bij veel van mijn leeftijdsgenoten een grote aversie tegen ‘het geloof’, in de breedste zin des woords. Verhalen, ook in de breedste zin des woords, bestaan bij de gratie van zij die er in geloven. Geloof is in die zin de keuze jezelf te bevrijden van terechte twijfels, denk ik. In mijn afstudeerfilm wil ik laten zien dat we veel meer fictie in ons dagelijks leven accepteren dan we onszelf vaak willen doen geloven.

Find Yourself a Faith is een portret van stilteruimtes en de mensen die van deze ‘kerk van de 21e eeuw’ gebruik maken. Mensen waarin een ieder zich moet kunnen herkennen. Ook deze film is net als eerder werk een poging om de mens als betekenisgever te onderzoeken.

Ruimte overlaten voor de interpretatie van de kijker vind ik ontzettend belangrijk. Deze minieme manier van vertellen past mij omdat je er niet alleen in narratief, maar ook in vorm een beroep doet op het betekenisgevend vermogen van de kijker.

In de toekomst wil ik door met het maken van documentair werk waarmee ik mijn eigen en andermans denken kritisch doch liefdevol onder de loep leg. Opzoek naar daar waar ons doen en laten overeenkomen, in plaats van hetgeen waarin we verschillen.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Spannende vraag! De komende twee jaar doe ik (hopelijk als ik de toelating niet verpruts) een master Sociologie aan de VU om mijn horizon op academisch vlak wat te verbreden. Die tijd wil ik ook gebruiken om nog een aantal stages te lopen bij makers waar ik naar opkijk! Ik heb gemerkt dat ik het allermeeste leer onder de vleugels van een ander.

Daarnaast blijf ik maken, zo onafhankelijk mogelijk. Oefenen oefenen oefenen!

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

De HKU is slechts het dak waaronder je vier jaar een beetje mag rommelen. Wil je meer dan je krijgt aangereikt? Dan moet je het gaan halen!