Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Als creatief producent van films ben ik verantwoordelijk voor het creëren, ontwikkelen en communiceren van visuele verhalen die het narratief en de boodschap versterken. Mijn passie ligt bij het ontwerpen van interacties tussen gebruiker en systemen met als doel de gebruiker mee te nemen in de beleving van personages of situaties en daardoor het verhaal intenser te laten ervaren. De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het onderzoeken van maatschappelijke onderwerpen en hoe ik door middel van interactie mensen kan betrekken bij situaties waarbij nieuwe belevingswerelden ontdekt kunnen worden.

Ik hoop met mijn visie verhalen vanuit nieuw perspectieven te tonen, waarbij de beleving zo dichtbij mogelijk wordt gebracht, met als doel de betrokkenheid en begrip voor een persoon of gebeurtenis te vergroten. Mijn doel als filmmaker is om mensen bewust te maken van de invloed van bepaalde systemen en hoe deze kunnen leiden tot veranderingen van gedrag en maatschappij. Wat ik hiermee bedoel is de omgang van mens naar mens maar ook de connectie tussen mensen en systemen. De reden waarom ik dit vaak als onderwerp kies is omdat dit mezelf enorm bezighoudt en de angst heb dat we de grip verliezen op de digitale wereld en onze normen en waarden. Hierdoor zouden de systemen, die we nota bene zelf hebben gecreëerd met als doel om het leven aangenamer te maken, uiteindelijk leiden tot o.a. sociale problemen en ongelijke machtsverhoudingen. Met een kritische blik en gemotiveerd door mijn eigen onwetendheid probeer ik meer inzicht te krijgen op de technologische en politieke invloeden op onze maatschappij. Met behulp van verschillende filmtechnieken wil ik fictieve maar realistische omgevingen verbeelden die gebaseerd zijn op de huidige realiteit.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Het lijkt me erg leuk om door te gaan met het ontwerpen van interacties tussen gebruikers en systemen, met als doel een interessant verhaal op te roepen in de beleving van de gebruiker. Ik geloof dat mensen eerst moeten ervaren, voordat ze zelf in beweging komen of een onderbouwde mening kunnen vormen. Nadat ik ben afgestudeerd lijkt het me leuk om ervaringen, spellen en ideeën voor (commerciële) bedrijven te bedenken.
Daarnaast hoop ik interactiviteit te promoten als nieuw medium binnen de filmindustrie. Om me met deze nieuwe tak binnen de filmwereld bezig te houden vind ik het belangrijk om zelf ook innovatief bezig te zijn en bij te blijven met de ontwikkelingen op filmgebied.

Over vijf jaar hoop ik dat interactieve films toegankelijker zijn gemaakt door streamingdiensten, bioscopen en evenementen. Het lijkt me een leuk vooruitzicht als bioscopen over een aantal jaar interactieve films in hun zalen vertonen. Voor de bezoeker zal dit meer zijn dan een bezoekje aan de film, maar zij/hij zal dit meer gaan ervaren als een (interactieve) experience.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Tijdens mijn studie viel het mij op dat er steeds meer nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op filmgebied. De filmcultuur is steeds meer aan het veranderen; de bioscopen migreren meer de digitale platforms en in films is er steeds vaker een mix te zien van verschillende soorten media; een mix tussen wat tastbaar is en virtueel. Omdat ik benieuwd was naar nieuwe vormen van interactive storytelling besloot ik in het tweede jaar hier meer in te verdiepen door middel van seminars en een minor. Het interactieve aspect bleek voor mij het ontbrekende puzzelstukje te zijn van mijn makerschap. In plaats van het werk te aanschouwen kan het publiek het verhaal nu ook daadwerkelijk beleven. Het was voor mij een eye-opener om te zien hoe mensen getriggerd worden door deze nieuwe beleving. Hierdoor kon ik bevestigen dat deze nieuwe manier van filmmaken veel perspectief biedt voor de toekomst.