Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Ik laat mijn makerschap leiden door de innerlijke strijd die in iedereen schuilt, met een grote nadruk op de gevallen waar dit naar de voorgrond treedt. Gevallen (dicht bij mijzelf) waarin deze strijd het overgrote gedeelte van een leven begint op te slokken; dieperliggende, psychologische aspecten die bepalend kunnen zijn voor het doen en laten van een persoon. Ik heb gemerkt dat dit gegeven eigenlijk altijd al een rode draad heeft gevormd in het werk wat ik maak. Niet alleen om anderen hierdoor iets wijs te maken of bij te brengen, maar ook om hier voor mezelf (al zoekende) antwoorden op te vinden die ik voorheen niet had.

In de afgelopen jaren ben ik meer onderzoek gaan doen naar het betrekken van het publiek bij films. Dit heeft mij er inmiddels van overtuigd dat specifiek interactieve film een gegeven is waar nog veel in valt te ontdekken, wat wellicht kan leiden tot nieuwe inzichten in hoe wij verhalen vertellen en ervaren.

Wat mijn werk uniek maakt is de tijd en aandacht die ik besteed aan de ludo-narratieve harmonie binnen een project; De manieren van interactie die je geeft aan de kijker in nauw verband zetten met de inhoudelijke vertelling hiervan. Op deze manier zorgt de interactie niet alleen voor een actievere kijkhouding, maar ook voor waardevollere keuzes en bewustwordingen bij de kijker zelf. Ik experimenteer graag met vernieuwende vormen van interactie, om hiermee wellicht dieper door te dringen tot zowel de beweegredenen van de kijker, evenals de hoofdpersonages van mijn films.

Er zal vast een absolute waarheid bestaan, maar is deze ook mee te maken? Is hoe wij de realiteit ervaren niet altijd afhankelijk van duizenden factoren (die ons op individueel niveau beïnvloeden), en daarmee altijd subjectief? Dit vraagstuk heeft mij altijd gefascineerd, juist omdat film zich perfect leent om deze subjectieve ervaringen naar voren te halen. Twee mensen kunnen in precies hetzelfde meemaken, maar hoe zij dat meemaken en wat zij voor zichzelf eruit halen, kan enorm verschillen. Dit contrast voelbaar maken is iets wat ik in mijn werk nastreef.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Binnen nu en vijf jaar wil ik op de interactieve expo van het Nederlands Filmfestival hebben gestaan. Sinds 2016 is er een aparte competitie voor interactieve media, wat de laatste tijd steeds meer de goede richting op gaat. Wel ben ik van mening dat er nog veel onontdekt gebied valt te ontdekken. Deze vernieuwende vormen van interactieve film opzoeken zou ik beschrijven als een van mijn grotere ambities.

Daarnaast is het voor nu mijn doel om als freelancer door te bouwen op het netwerk wat ik inmiddels heb verzameld. Ik wil grotere partijen enthousiasmeren om samenwerkingen aan te gaan, zoals ik nu via mijn oude stage en verschillende interactieve media bedrijven ook al doe. Ook in de wat commerciëlere markt is er absoluut vraag naar interactieve film, waar ik mij de komende jaren in hoop te gaan onderscheiden.

De keuze voor freelancen is ook gebonden aan een grotere mate van vrijheid, welke ik kan gebruiken bij het uitwerken van passieprojecten.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Creatief omdenken is iets waar je aan de HKU voor mijn gevoel altijd wel mee bezig moet zijn, en hierdoor ook in groeit. Wat hierin helpt is het feit dat je bij Audiovisual Media niet gebonden blijft aan één specifiek vakgebied, maar je bewust wordt van alle verschillende rollen. Naast leren hoe het is om te regisseren, ook weten hoe een camera werkt, waar de geluidsman op moet letten, hoe de shots straks in de montage staan, of hoeveel geregel er achter de schermen bij productie gebeurt. Film maken blijft een teamsport, en het helpt enorm om als regisseur mee te kunnen denken binnen alle verschillende vakgebieden ervan.