Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Professioneel struggelaar, miniscule wereldverbeteraar, quasi-intellectueel en rechtshandig. Ik ben een beeldmaker die vanuit zijn eigen interesses, beleving en omgeving te werk gaat, maar ook af en toe de krant leest.

Daarom ben ik als illustrator in staat om persoonlijke en maatschappelijke aspecten van het leven te vertolken naar beeld. Ik zou mijn werk omschrijven als ritmisch, levendig, verhalend en communicatief. Af en toe heb ik ook een beetje kritiek op dingen. Luchtig, maar wel serieus.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

De ambitie is om mezelf te blijven ontwikkelen en verbeteren. Dan komt de rest vanzelf.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

HKU heeft mij een structuur aangeleerd waardoor ik mijzelf hebt ontdekt als maker. Door middel van een vrije handelswijze vanuit school word je gemotiveerd om vanuit jezelf er alles uit te halen, ikzelf moet dat realiseren, niemand anders gaat dat voor je doen. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om een goede illustrator te worden. Ik heb geleerd om op jezelf te vertouwen. Dat falen een proces is van groei en dat het oke is om goed of slecht te gaan. Ik heb geleerd om op jezelf te vertouwen.