Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Het ontdekken van nieuwe muziek en opkomende artiesten is iets waar ik mij sinds het begin van deze opleiding mee bezig heb gehouden. In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk bezig met het lezen van artikelen over nieuwe muziek en het beluisteren van nieuwe muziek op streaming services.

Tijdens de opleiding heb ik alle ondernomen activiteiten gericht op het werkveld muziek. Zo heb ik onder andere verschillende soorten evenementen georganiseerd, artiestenmanagement van een band op me genomen, een eigen (muziek)podcast gemaakt, de HKU-vrijwilligerscoördinatie van Eurosonic Noorderslag verzorgd en heb ik uiteindelijk stage gelopen bij LAB Music: een Amsterdamse muziekdistributeur.

Tijdens deze stage is mijn interesse voor muziekstreaming aangewakkerd, waardoor ik uiteindelijk veel ben gaan lezen over muziekstreaming. Deze stage vormde de grondslag voor mijn afstudeeronderzoek, waardoor ik veel kennis heb verkregen over muziekstreaming, playlists, algoritmes en de manier waarop verschillende processen binnen streaming services werken.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar zie ik mijzelf nog met veel plezier in de muziekindustrie werken, waarbij de focus ligt op het onder de aandacht brengen van opkomend muzikaal talent.

Ik weet nog niet hoe dit zich gaat vertalen in specifieke activiteiten die ik over vijf jaar uit zal voeren, maar voor mij is het belangrijkste dat je plezier hebt in hetgeen dat je doet en uiteindelijk vind je wel de juiste route die je moet bewandelen. Natuurlijk heb ik wel een aantal dromen, zoals: het bij kunnen dragen aan de programmering van een showcasefestival, zoals Eurosonic Noorderslag of The Great Escape (UK) of het hosten van een eigen radioshow. Op deze manier kan ik mij bezighouden met het scouten van nieuw talent en deze onder de aandacht brengen bij het publiek.

Momenteel ben ik werkzaam bij LAB Music, waar ik ook stage heb mogen lopen en waar ik tijdens het afstuderen part-time heb gewerkt. Ik hoop hier in de toekomst te mogen blijven en te kunnen kijken naar de mogelijkheden waarop het bedrijf uiteindelijk kan gaan groeien binnen de industrie.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Geloof in jezelf!