Profile Graduation work
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

Verbinding en beter maken zijn de woorden die bij mij opkwamen toen ik nadacht wat mij als musicus uniek maakt. Naast organist/kerkmusicus ben ik ook arts. In mijn werk als arts zijn communicatie en in contact zijn, de verbinding, met de persoon tegenover mij heel belangrijk. Als klein meisje wist ik al dat ik dokter wilde worden, omdat ik mensen beter wilde maken. Ik wilde positief bijdragen aan het leven van mensen, iets voor hen kunnen betekenen. Met mijn orgelspel en zang wil ik mensen ook beter maken. Niet in de zin van genezing van een ziekte maar door mensen zich beter te laten voelen, door ze iets mee te geven, ze in contact te laten komen met de muziek, met zichzelf en de omgeving.
In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat als ik in verbinding ben met mijzelf en mijn gevoel, en van daaruit de muziek vertolk, dit positief bijdraagt om verbinding te kunnen maken met de mensen om mij heen door hen te raken. In de muziekstukken die ik kies voor een kerkdienst of voor een concert, ben ik op zoek naar de verbinding met de muziek, verbinding met het instrument, verbinding met mijzelf en verbinding met de luisteraars. Dat betekent dat ik enerzijds muziek kies die bij mij aansluit, die ik kan overbrengen. Anderszijds betekent het ook dat ik mij probeer te verplaatsen in de luisteraar en muziek uitkies die aansluit bij de luisteraar. Deze aspecten heb ik ook meegenomen in het kiezen van muziek voor mijn examen, verbindingen in diverse vormen. Als ik werkelijk contact heb kunnen maken met mensen en mensen geraakt zijn door mijn muziek dan heb ik mijn doel behaald. In muziek vieren we de verbondenheid.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Eén van mijn ambities is om mijzelf verder te ontwikkelen als organist en zangeres, in de combinatie daarvan. Ik wil concerten gaan geven waarbij ik speel en zing tegelijk, op een kistorgel of piano, of een afwisselend programma maak van zang en spel. Een andere ambitie is dat ik over vijf jaar een kerkelijke gemeente heb gevonden waar ik als professioneel kerkmusicus aan het werk kan zijn. Om deze doelen te kunnen bereiken, wil ik mijzelf nog verder ontwikkelen. Een mogelijkheid die ik overweeg is het volgen van een master kerkmuziek/orgel.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Door verbetering van mijn spel en techniek, door verbreding en verdieping van mijn kennis en kunde en door het aanleren van nieuwe vaardigheden als bijvoorbeeld dirigeren voel ik mij als kerkmusicus bekwaam om een zinvolle en professionele bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud van een kerkdienst.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Concoursen

1998: 2e prijs orgelconcours Elburg
1999: 5e prijs orgelconcours Meppel
Van 1991-2000: deelname orgelconcours in Elburg en Meppel

Concerten
Vanaf 2010- heden: Open Monumentendag in Odijk, Bunnik en Breukelen
2017: Händel orgelconcert opus 4 no. 4 met het Houtens kamerorkest
2018 en 2019: Concert met blokfluitist(en) in de Kloosterkapel in Elburg
2020: deelname aan uitvoering cantate 35 van J.S. Bach met conservatoriumstudenten in o.a.Tivoli Vredenburg

Organist in
PG Houten
PG Odijk
PG Maarn

Koorlid bij concerten bij Dudok, Capella Dorestad en andere projectkoren, reservekoorlid van de Domcantorij van de Domkerk te Utrecht