Profile Graduation work Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

MAHIKA KNOPPER

FINE ART & DESIGN IN EDUCATION


Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

NEDERLANDSE VERSIE
De afgelopen jaren heb ik mijzelf gepositioneerd in het medium fotografie. Het presenteert zichzelf als een doorlopende lijn in mijn eigen onderwijs en mijn makerschap. Het delen van mijn passie voor fotografie is iets dat verweven is met alle aspecten van de studie.

We leven in een tijdperk waarin fotografie in transitie is. Naast de analoge technieken is digitale fotografie de norm geworden, maar hoe ga je om met de technische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn? In mijn werk plaats ik mijzelf als maker in dat grijze gebied. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het scheppen een weerspiegeling is van de tijd waarin de kunstenaar zich bevindt, gecombineerd met zijn eigen fascinaties.

Als educator vind ik het belangrijk dat de leerling zijn eigen proces in kaart kan brengen. Ruimte kunnen bieden voor zelfontplooiing is belangrijk en daagt de leerling uit om verder te kijken dan alleen de “gegeven opdracht”. Door mezelf naast de leerling te plaatsen, leer ik met hen mee en kunnen we samen de kwaliteiten die er al zijn versterken en verbreden.ENGLISH VERSION
In recent years I have placed myself in the field of photography. It presents itself as a continuous line in my own teaching and my creatorship. Sharing my passion for photography is something that is woven into all aspects of the study.

We live in an era where photography is in transition. Digital photography has become the norm alongside the analogue techniques. And how do you deal with the technical options available these days? In my work I place myself as a maker in that gray area. I have come to the conclusion that being a creator is a reflection of the time in which the artist finds himself, combined with his own fascinations.


As an educator I find it important that the learner can map out his own process. Being able to offer the space for self-development is important and challenges the learner to look beyond just the “given assignment”. By placing myself next to the learner, I learn with them and together we can strengthen and broaden the qualities that are already there.

Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

Over vijf jaar hoop ik werkzaam te zijn in de binnenschoolse en buitenschoolse educatie. Hopelijk een plek waar ik mijn eigen enthousiasme en passie voor fotografie kwijt kan en mensen kan motiveren om te groeien in hun eigen kunnen

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens de studie, is om trouw te blijven aan jezelf! Je eigen fascinaties ontplooien en verwerken maakt dat jij uniek bent in de manier waarop je uitdagingen aanpakt.

EINDSCRIPTIE


Voor mijn eindscriptie ben ik bezig geweest om platen te ontwikkelen met als uitgangspunt:

De theorie omtrent de technieken cyanotype en fotogram voor de student toegankelijk maken.

De kennis hierover verdwijnt langzaam, en ik vind dat als educator en maker belangrijk, dat de technieken uitvoerbaar en toegankelijk blijven.

Kennis draagt daar zeker aan bij.

Mocht je meer willen weten

mahikaknopper@gmail.com

0620448673


Video Credits - Lester Kamstra

Foto Credits - Django van Ardenne