Beeldende kunst
Fotografie
Installatie
Readymade
Foto: documentair
Inclusie en diversiteit
Sociale veiligheid
Artistieke prestatie
Ander maatschappelijk thema
Privacy en ethiek

the angel-rose coloured glasses

Angel-Rose Oedit Doebé
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Binnen mijn vakgebied werk ik vanuit een perspectief genaamd “the angel-rose colored glasses“. Dit is mijn eigen geschapen wereld. De naam is gebaseerd op de term “de roze gekleurde bril”, mooier en romantischer een situatie zien dan de ervaring daadwerkelijk is. Binnen de wereld van “the angel-rose colored glasses” uit ik mijn kritiek op marginalisatie als een chronisch ziek en dikke vrouw van kleur, op een semi romantische manier met een laag van satire. Het is een wereld waar mijn kritiek op de huidige maatschappij en mijn activisme samenkomen met popcultuur en Camp.
Camp en activisme hebben de overeenkomst dat het voor de buitenstaander extreme zijn als je er onbekend mee bent, terwijl het voor de persoon in kwestie betrokken bij een van de elementen, een nature is. Het is een extravagantere manier van uiten, omdat jouw oprechtheid niet genoeg is en niet serieus wordt genomen. Deze overeenkomsten zijn aspecten waarmee ik speel binnen mijn werk.

Mijn medium om mee te werken is fotografie, met name zelfportret, archiefbeeld, gifs en collage. Ik werk af en toe ook met sculptuur en ready mades. De bovengenoemde elementen komen samen door middel van installatie.

Het doel van mijn werk is een letterlijke en figuurlijke manier om ruimte toe te eigenen binnen de maatschappij. Ik claim de ruimte die ik tekort kom in de maatschappij. Mijn werk vertoont de representatie die ik echter mis om mij heen voornamelijk in de westerse wereld. Het is een wereld waar de marginaliseerden verwelkomt zijn, het is voor hen. De persoon die leeft in een wereld van privilege is welkom om te kijken, maar je bent te gast. Mijn wereld is geen safe space, want geen enkele ruimte is totaal een volledig veilige plek voor iedereen. Mijn werk is een moment van educatie. Het is een concretere visualisatie van een vrouw die niet weet waar ze nou precies thuis hoort in de westerse pop cultuur die niet gemaakt is voor haar. Ze weet niet waar zij thuis hoort dus zij creëert haar eigen thuis.