Film, video
Film: Fictie
Film: Algemeen
Inclusie en diversiteit
Privacy en ethiek

Schervengericht

Hidde Muskee Jelle Raap
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Schervengericht' gaat over Mats, een student die samenwoont met twee huisgenoten. Hij is een niet-handelende pedofiel, maar dit gevoel stopt hij diep weg. Dit lukt tot één van zijn huisgenoten zijn jongere broertje mee neemt naar hun studentenhuis. Mats wordt geconfronteerd met zijn eigen gevoelens en kan niet langer om zijn seksualiteit heen. Zal hij zijn geheim kunnen delen en worden geaccepteerd voor wie hij is?
Het doel van de film is om het onderwerp pedofilie meer bespreekbaar te maken. In onze samenleving heersen er nog veel misvattingen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld de misvatting dat pedofilie gezien wordt als een keuze of als mentale ziekte die op te lossen valt. Daarnaast worden pedofielen en pedoseksuelen vaak over één kam geschoren.
Niet-handelende pedofielen lijden onder deze misvattingen. Zo ontstaat er een zwijgcultuur waarin niet-handelende pedofielen alleen staan en niemand hebben om mee te praten. Wij willen deze stilte doorbreken.