Games
Businessmodellen
Kunst en Economie
Games and Interaction Management
Ondernemerschap
Game Design
Serious game
App
Artificial intelligence
Gezondheid en welzijn
Ander maatschappelijk thema

PROSPER; een remedie tegen uitstelgedrag onder studenten

Stijn Kat
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Prosper is een methode om als student van je uitstelgedrag af te komen. Het is vriendelijk, concreet en meetbaar. Het complexe en individuele probleem van uitstelgedrag wordt verholpen door met Prosper een wetenschappelijke methode aan te bieden die de meest voorkomende oorzaken van uitstelgedrag weet te verhelpen. Door gamification toe te passen in de app die is ontwikkeld voor Prosper wordt er gezorgd voor een klimaat waarin studenten, ook bij tegenslag, willen blijven werken aan het destructieve gedrag dat uitstelgedrag is.