Evenement
Onderzoek
Kunst en Economie
Event Management
Social design
Public relations
Website
Ander maatschappelijk thema

Linked inside HKU

Nina Van Maarle
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Nadat studenten afgestudeerd zijn, gaan ze ontdekken wat hun plek op de arbeidsmarkt wordt. Tijdens de opleiding die je als student gevolgd hebt, heb je vaardigheden en kennis opgedaan. Beide wil je als vers afgestudeerde natuurlijk zo snel mogelijk in praktijk brengen door een baan te vinden die bij jou past. Maar hoe vind je die baan?

Tijdens mijn afstudeerjaar heb ik verschillende aspecten van de arbeidsmarkt onderzocht. Ik begon bij het onderzoeken hoe het komt dat mensen langdurig werkloos kunnen zijn en ging over naar hoe je het best de arbeidsmarkt kunt betreden als student. Na een aantal ontdekkingen en inzichten, ben ik geëindigd bij het onderwerp hoe de studenten van de verschillende ‘schools’ binnen de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) meer verbonden kunnen worden met elkaar.

HKU is een netwerkorganisatie, waarin verschillende opleidingen, lectoraten en expertisecentra met elkaar verbonden zijn. HKU bestaat uit 9 verschillende ‘schools’. Beeldende kunst, Design, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Muziek en Technologie, Theater, Conservatorium en College. Iedere ‘school’ heeft zijn eigen opleidingen.

Leren samenwerken en omgaan met culturele verschillen zijn waardes die verankerd zijn in het werk van de studenten van HKU. Ze zijn zich bewust van de beperktheid van ieders individuele perspectief. Studenten van HKU komen graag in contact met elkaar om vroege connecties te leggen voor later, nieuwe invalshoeken te verkrijgen, kennis en ervaringen uit te wisselen, projecten naar een hoger niveau te tillen door elkaar aan te vullen en te versterken en om skills van elkaar te leren.

Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap (ECO) is een expertisecentrum binnen HKU, die zich onder andere bezighoudt met het helpen van starters bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Met hen heb ik tijdens het afstudeerjaar samengewerkt.

In samenspraak met ECO is de volgende ontwerpvraag opgesteld: Hoe kunnen studenten van de verschillende HKU-‘schools’ eenvoudiger en sneller in contact komen met elkaar om te netwerken, kennis uit te wisselen en vormen van samenwerking te vinden?

Het doel van dit onderzoek was om studenten van HKU in netwerken te brengen, zodat ze later als afgestudeerden een zachtere landing hebben op de arbeidsmarkt.

Om een antwoord te kunnen geven op deze ontwerpvraag heb ik gebruik gemaakt van onderzoeksmethodiek Design Thinking. Dit heb ik gedaan, omdat de vraag moeilijk af te bakenen is, er veel verschillende betrokkenen zijn en alles continu in beweging is. Bij Design Thinking staan de behoeftes van de doelgroep, waarvoor er een oplossing ontworpen gaat worden, centraal.