Muziek
Digitale Media
Computer graphics
Compositie
Live geluid
Band
Ensemble
Ander maatschappelijk thema
Artistieke prestatie

kris

Chris Vos
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met mijn project kris maak ik elektronisch gecomponeerde muziek die ergens ligt tussen ambient en IDM. Ik vond het fijn om niet mijn eigen naam te gebruiken bij dit project, zodat ik kris kon ontwerpen zoals ik dat wil. In dit project zet ik mijn/je/een gevoelswereld en de digitale wereld tegenover elkaar. Niet op een manier de ze scherp tegenover elkaar zet, maar op een manier die zoekt naar de complexiteiten en subtiliteiten van deze onderwerpen. Kris gaat niet zozeer over de hedendaagse problemen (in de digitale wereld) maar gebruikt eerder deze omgeving om na te denken over zingeving, gevoeligheid en bewustzijn. Een reden voor de dualiteit komt uit mijn eigen gevoel, die vaak ook sterk gecontrasteerd is.