Beeldende kunst
Compositie
Ander maatschappelijk thema

How can a bird be afraid of me?

Nyré Tiessen
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
How can a bird be afraid of me? is het afstudeerproject van HKU Musician 3.0 student Nyré Tiessen. In een audiovisuele installatie in AG reflecteert zij op de eigen kwetsbaarheid via de kwetsbaarheid van de ander. Dit doet ze door zorgvuldig momenten te isoleren die anders onopgemerkt zouden blijven. 

How can a bird be afraid of me? is een verslag van de onhandige en kwetsbare zoektocht naar intimiteit onder jonge vrouwen en mensen die bij de geboorte als vrouw zijn geregistreerd, waarbij verschillende manieren om deze intimiteit met zichzelf en anderen tot stand te brengen worden ontleed. Wat betekent het om dichter bij een ander wezen te komen, en waar ligt de grens tussen het ‘zelf’ en de ‘ander’? Door de balans te onderzoeken tussen zelfbehoud en het vinden van een connectie, stelt het werk de vraag wat er gebeurt op het moment dat iemand het eigen lichaam overgeeft aan iemand anders.

De installatie verbindt dergelijke thema's via ontmoetingen met vreemden in Berlijn en geliefden van thuis, en visualiseert zo de universaliteit van vervreemding en vertrouwdheid. Het snijpunt tussen realisme en absurditeit speelt een centrale rol in het werk – het triviale ontledend en het in een nieuw licht plaatsen met behulp van harde cuts en close-up beelden.

How can a bird be afraid of me? maakt gebruik van parameters ontleend aan muzikale compositie, zoals ritme, tempo en harmonie. De beelden fungeren als verschillende muzikale delen in een polyfone melodie, met daar doorheen een zacht neuriën om de compositorische aard van het werk te benadrukken.