Film, video
Theater en performance
Film: Experimenteel
Videokunst
Film: Algemeen
Creatief proces
Live performance
Theater
Performatief spel
Locatietheater
Workshop
Artistieke prestatie

Het Innovatielab: Film en Theater aan de HKU

Puck van der Werf
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Het Innovatielab: Film en Theater aan de HKU

Het Innovatielab is een experiment dat ik heb opgezet met het oog op mogelijke toekomstige samenwerkingen tussen de Audio Visuele Media- en Theaterstudenten aan de HKU. 

Waarom toekomstig?: Omdat de AVM- & de Theaterstudenten tot op heden weinig tot geen samenwerkingen in hun vaste lesprogramma’s opgenomen hebben.

Hier probeer ik met mijn afstudeerontwerp verandering in te brengen omdat ik denk dat een samenwerking tussen film- en theaterstudenten veel nieuwe artistieke mogelijkheden en een bron van wederzijdse inspiratie biedt voor de toekomstige makers in het werkveld. 

Om dit in de praktijk toepasbaar te maken heb ik in opdracht van de bachelor Audiovisuele Media aan de HKU een voorstel gecreëerd voor een gecombineerde 2-weekse seminar waarin samenwerkingen tussen film- en theatermakers centraal staan. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek ben ik gaan kijken naar de manieren waarop de dialoog tussen deze twee media aangewakkerd kan worden en de bestaande, klassieke formats doorbroken kunnen worden: Hoe zouden studenten in zo’n samenwerking samen nieuwe vertelvormen kunnen vinden? En hoe kan er bijvoorbeeld meer geëxperimenteerd worden in (filmische) maakprocessen? 

Om de kruisbestuiving die plaatsvindt tijdens deze samenwerkingen fysiek in beeld te brengen presenteer ik het Innovatielab als mijn fysieke afstudeerwerk:

Voor dit experiment zijn 2 filmmakers, 2 theatermakers en 2 acteurs (allemaal (ex-) student aan de HKU) één dag lang samen in een leegstaand museum geplaatst met alle benodigde apparatuur om vervolgens spelenderwijs een samenwerking aan te gaan. 

Deze studenten kregen de opdracht mee om zo vrij en geïnspireerd mogelijk aan de slag te gaan en te ‘spelen’ in het maakproces. 

Het doel van de sessie draaide op deze dag niet om de eindresultaten maar om het proces. Wel heb ik de studenten en alumni tijdens het maakproces in het innovatielab een aantal handvatten mee gegeven: Ik heb drie rekwisieten in het museum geplaatst en de deelnemers gevraagd om deze te verwerken in het eindproduct: Een muziekdoosje, een pijl & boog en een oogbal. 

De documentatie van de samenwerking die plaatsvond in het innovatielab is te vinden in de bovenstaande video. 

Ook de beelden van het eindresultaat dat de deelnemers in het lab hebben gecreëerd zijn te vinden op deze pagina.