Games
Illustratie
Voortgezet onderwijs
Ludodidaktiek
Serious game
Sociale veiligheid
Inclusie en diversiteit
Duurzaamheid en klimaat

Het dialoogspel Metotem

Manuela Jalimsing
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het spel Metotem
Door het spelen van kleine spellen bouw je aan je persoonlijke totem. Dit doe je in twee speelsessies. In de eerste sessie verken je het zelfbeeld en in de tweede sessie werk je meer toe naar het maken van een keuze. De geillustreerde stappenkaarten, warme blokken van kurk, speelfiguren en objecten en een set kwaliteitskaarten helpen de dialoog te voeren. Aan het eind van het spel wanneer je totempaal gebouwd is, komt het moment van reflectie. Hoe past je keuze voor een vakkenpakket of studie nog bij de inzichten die je hebt opgedaan gedurende het spel?