Games
Digitale Media
Game Art
Worldbuilding
3D Art
2D Art
Indie game
Ander maatschappelijk thema

Gyrus

Zoë van Dijke
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Gyrus - Zoë van Dijke

______________________________________________________________________________________________________________

Gyrus is een project dat ik aan het begin van dit jaar begonnen ben met twee andere studenten, Bob Jeltes en Julia Emmink. Het hele doel van Gyrus was dat we alle drie een jaar lang aan een game wilden werken die ons allemaal aansprak! Voor mij kwam dit erop neer dat Gyrus vol zou komen te zitten met monsters en bloed en een hoop nasty aankleding. 

Gyrus is een bossfighting game en dungeon crawler waarbij het uiteindelijke doel is om de wereld te redden van twee gruwelijke chaos gods, die alle energie uit de wereld gestolen hebben om hiermee hun eigen creaties te maken, monsters die bijna alles hebben overgenomen en aangetast. Als speler ben jij de Vessel. de Vessel was ooit mens, maar is nu zo aangepast dat er eigenlijk geen mensheid meer over is. Je vecht monsters met de energie die je van Etzal gekregen hebt, een god die nog wel achter de mensheid staat. 


Een belangrijk aspect van Gyrus is de unieke artstyle, namelijk een combinatie tussen 2D en 3D. Alles in de wereld van Gyrus is een combinatie van 3D models en sprites. Als artist heb ik m'n best gedaan om toch een gevoel van diepte te geven in alles wat je tegenkomt. Daarnaast is ook de kleurkeuze uniek. Tot nu toe bestaat de wereld van Gyrus uit 2 verschillende dungeons en 1 main area, de stad Scell. Alle verschillende areas hebben een eigen kleurenpallet, wat bestaat uit maar twee verschillende kleursoorten. 


Een affe game is Gyrus helaas niet, daar heb ik te weinig tijd en te veel tegenstoten voor gehad. Dit project is dus echt een proof of concept! Voor mijn eindexamen heb ik zoveel mogelijk stukjes van de wereld proberen uit te werken en af te maken, om zo een soort beeld te geven van wat de uiteindelijke game zou kunnen zijn! Tijdens project vrij heb ik de Anxiety boss en dungeon gemaakt, het grote beest met de vele ogen. Voor Graduation heb ik gewerkt aan de Anger boss en dungeon, en al een concept voor de derde boss, Depression. 

Main Hub concept art

Anxiety Enemies

Dungeon Select & Title Screen

Anger Dungeon

Other stuff!

This widget contains external content and cannot be loaded without accepting cookies. Set your cookie preferences here or use the cog button in the right bottom of the window.