Fotografie
Film, video
Foto: portret
Foto: overig
Foto: documentair
Video
Videomontage
Gezondheid en welzijn

Finding a home within the walls of my body

Rachel Goeman
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn project ‘Finding a home within the walls of my body’ gaat over het concept van jezelf thuis voelen in combinatie met angst. Wat kan een mentale staat van zijn met je persoonlijkheid doen? Ik ben bezig met de thema’s thuis en veiligheid omdat ik dit bij mezelf nog niet ken. ‘Thuis’ is een vaag en fluïde concept dat door iedereen anders geïnterpreteerd wordt. Waarom voel je je ergens thuis en wat betekent dat dan precies?

Ik wilde weten wat een thuis zou kunnen zijn; een plaats, een persoon, een lichaam, je eigen lichaam? Doordat ik persoonlijk veel te maken heb met angst en paniek, wilde ik uitzoeken hoe dit het concept van thuis kan beïnvloeden. In mijn dagelijks leven merkte ik dat er veel herkenning is in dit onderwerp, maar hier wordt nauwelijks over gesproken zonder dat dit als een ‘zielig/moeilijk’ onderwerp wordt gezien. Ik probeer daarom de taboes rond het uiten van angst en paniek te doorbreken.

Mijn beelden zijn een romantisering van angst en bezorgdheid, wat ik zou willen dat het zou kunnen zijn, maar nooit zal zijn. Ik beschouw mijn werk als poëtisch en therapeutisch; het getuigt van een soort troost. Door mezelf bloot te geven, wil ik het gordijn van dit idyllische perfectionisme laten vallen. Hierbij is mijn werk een worsteling tussen esthetiek en werkelijkheid.