Beeldende kunst
Installatie
Installatie
Collage
Mixed media
Licht
Duurzaamheid en klimaat
Artistieke prestatie

Buitenbeeld

Trix Berendsen
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter


"Tijdens een lange wandeling denk ik iets vanuit mijn ooghoek te zien gebeuren, een kleine flits, glinstering of een wazig beeld. Als ik mijn blik focus is er sprake van een individueel, ingetogen moment van plotselinge, stille verwondering waarbij de tijd even tot stilstand wordt gebracht. Het is een ogenblik van fascinatie. 

Ik geloof dat we de wereld om ons heen vaak kunnen ervaren als vanzelfsprekend. We zien veel niet meer, maar kijken er als het ware dwars doorheen. Dingen als schimmen die enkel bestaan om in het dagelijks leven te dienen. Met mijn beeldend werk leid ik de toeschouwer door een vernieuwd beeld van ‘het vanzelfsprekende’. Ik hoop de kijker het tastbare te laten ervaren in onze beeldverzadigde wereld."

De constante observatie en organisatie van de wereld om mij heen krijgt een letterlijke weergave in mijn werk. Hierin is het tactiele, het verzamelen, deconstructie, reconstructie, combineren en uitstallen essentieel voor mijn werkwijze. Ik geloof dat een esthetische ervaring niet per se is voorbehouden aan de ‘hoge kunst’, maar ook kan worden gevonden in het alledaagse.

“Wat gebeurt er als ik alles achterlaat?

Uit mijn atelier, naar buiten, weg van de witte muren en meemaken.

Dan vind ik altijd iets!

Datgene kan dienen als een trigger om het ergens over te hebben, wat belangrijk is of fascineert.”

Door handelend te maken blijf ik ontdekken en leren.

Leren hoe ik me wil bewegen binnen de wereld, en hoe ik ervoor zorg dat de wereld wil bewegen.

Daarin ben, in verbinding met mijn kunstenaarschap, zoekende naar de rol die educatie daarin kan gaan spelen.

Ik wil graag een kunstpraktijk ontwikkelen die veelzijdig is, zo veelzijdig dat het misschien wel anders laat nadenken over wat een kunstenaar kan zijn.”


Contact

   trix.berendsen

   trixberendsen@gmail.com

   06 11920993