Verbinden zonder grenzen

Pieta Louwerse
About Live events
The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Verbinden zonder grenzen

Pieta Louwerse 

De kinderen in vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos, worden niet gezien en gesteund door de EU. Binnen mijn afstudeerproject staat dit probleem centraal. De situatie waarin deze kinderen zich verkeren is schrijnend. Er is een gebrek aan afleiding en educatie om de kinderen hoop te bieden in deze crisis. Deze kinderen worden compleet aan hun lot overgelaten. Kinderen in Nederland hebben vaak geen idee wat er in een vluchtelingenkamp gebeurt en volwassenen hebben vaak een negatief oordeel over vluchtelingen. Er is een kloof ontstaan tussen de mensen hier en daar. Om elkaar weer als gelijken te zien is het belangrijk dat er verbinding wordt gemaakt.

Met mijn afstudeerproject zet ik een eerste stap in het maken van sociale verbinding tussen kinderen uit Nederland en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria. Er wordt een connectie gemaakt die anders nooit zou zijn ontstaan. Het creëren van een verbinding waar grenzen geen rol spelen uit zich in een tekeningen uitwisseling. Hierbij wordt er op een visuele manier contact gemaakt tussen 21 kinderen uit vluchtelingenkamp Moria en 25 basisschoolleerlingen uit Nijmegen. De kinderen uit Moria voelen zich hierdoor gezien en gehoord. Voor de kinderen in Nederland ontstaat er bewustzijn over de vluchtelingensituatie. Dit project is onderdeel van het initiatief Home For All.

Hoewel praten moeilijk kan zijn door een taalbarrière, zijn er gelukkig andere manieren om met elkaar te communiceren. Tekenen is een manier om de kinderen te verbinden, te helpen en elkaar te leren begrijpen. Het is een universele taal. Kinderen zijn namelijk speels, creatief, moedig en kwetsbaar tegelijk. Ze zien de dingen vaak vanuit een ander perspectief dan volwassenen. Niet alleen omdat ze jonger zijn of minder levenservaring hebben. De kracht van kinderen is namelijk dat ze niet bang zijn om te dromen. Ze zijn eerlijk, direct en ruimdenkend. Op de tekeningen van de kinderen is te zien dat zij de hoop nog niet hebben opgegeven, ondanks hun uitzichtloze situatie in Moria. Deze kinderen zijn de toekomst en verdienen daarom de volle aandacht.